Architectuur

In dit deel van de encyclopedie vindt u de uitwerking van de architectuur van Triple A. De architectuur beschrijft de ICT-principes en -richtlijnen waarop de functionele ontwerpen van Triple A zijn gebaseerd. Er worden drie deelarchitecturen onderscheiden die elk op een bepaald onderdeel van de architectuur ingaan: de businessarchitectuur, de informatie-architectuur en de technische architectuur.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl