De kwaliteit van onderwijs is voor een onderwijsinstelling zijn grootste goed. Die kwaliteit bepaalt in hoge mate de resultaten van de instelling in zijn algemeenheid en die van de studenten in het bijzonder. De kwaliteit heeft grote invloed op mogelijke uitval van studenten en ook op de tevredenheid van studenten en docenten. Toenemende flexibilisering en personalisering van het onderwijs, verdergaande differentiatie naar vorm en inhoud worden steeds belangrijker. En daarmee wordt naast de kwaliteit van het onderwijs zelf, ook wel de ‘grote kwaliteit’ genaamd, de kwaliteit van de onderwijsorganisatie, de onderwijslogistiek steeds belangrijker.

Een verbeterde onderwijslogistiek kan een positieve bijdrage leveren aan een toename van kwaliteit en flexibiliteit van het onderwijs, verbetering van de doorlooptijd en studiesucces, een terugloop in uitval van studenten en een hogere tevredenheid bij studenten en docenten. Maar ook ontwikkelingen als een Flexibel Inzetbare Module (FIM) of Microcredentials hebben impact op de onderwijslogistiek van een school. De behoefte aan voldoende ‘kleine kwaliteit’ speelt dus ook een grote rol en onderwijslogistiek staat dan ook prominent op de agenda van het mbo-onderwijs. 

Bestuurders van mbo-instellingen hebben aan MBO Digitaal aangegeven het van belang te vinden om op zoek te gaan naar verbetermogelijkheden rond onderwijslogistiek. Het gaat de bestuurders daarbij niet alleen om een verbetering van de huidige onderwijslogistiek maar juist ook een aanzet te geven om onderwijslogistiek te plaatsen in het perspectief van hedendaagse uitdagingen zoals bijvoorbeeld een Leven Lang Ontwikkelen, flexibilisering en modularisering van het onderwijs en de toenemende vervaging van instellingsgrenzen. Het thema onderwijslogistiek mag dus breder op de kaart gezet worden om scholen te helpen en te ondersteunen in het verbeteren daarvan. Dit is één van de onderwerpen waar het netwerk onderwijslogistiek zich mee bezig houdt.

Het netwerk Onderwijslogistiek organiseert netwerkbijeenkomsten waarin de ‘kleine kwaliteit’ centraal staat. In dit netwerk worden informatie en best practices uitgewisseld om elkaar te informeren en te inspireren. Daarnaast worden ontwikkelingen binnen landelijke programma’s besproken die invloed hebben op de onderwijslogistiek. Het netwerk heeft een besloten Teams-omgeving binnen MBO Digitaal waarin je ook je onderwijslogistieke vragen kwijt kunt. 

Vanuit het programma Doorpakken op Digitalisering (wat van 2020 tot 2023 liep, met als doel digitalisering in het mbo meer op de kaart te zetten), is door het themateam Onderwijslogistiek een Impactanalyse gemaakt. Hierin wordt gekeken naar de samenhang tussen studeerbaarheid, doceerbaarheid, organiseerbaarheid en betaalbaarheid. Het themateam heeft ook een handreiking onderwijslogistiek gemaakt die de reis beschrijft naar flexibel en modulair mbo-onderwijs. Ambities, principes en scenario's leiden in die handreiking tot een serviceconcept. Het serviceconcept is hier je belofte aan de student en wordt gevormd door de keuzes die je maakt ten aanzien van je ambitie, principes en scenario’s. Deze materialen en het gedachtegoed worden verder door het netwerk omarmd en uitgedragen.

Mee(r)lezen?

De handreiking onderwijslogistiek en impactanalyse zijn als bijlages onderaan deze pagina te downloaden. Je vindt de handreiking, impactanalyse en verdere informatie over onderwijslogistiek in het mbo, ook op de website van Doorpakken op Digitalisering.

Lid worden?

Lid worden van het netwerk onderwijslogistiek en daarmee toegang krijgen tot informatie en presentaties van netwerkbijeenkomsten, de vraagbaak aan collega's, inhoudelijke informatie en te delen documentatie rondom het onderwerp onderwijslogistiek is uiteraard mogelijk. Stuur hiervoor je verzoek tot lidmaatschap van het netwerk onderwijslogistiek naar info@mbodigitaal.nl.

Sterk samenwerken in het MBO doen we samen!

Netwerkbijeenkomsten 2024-2025:
17 september 2024 digitaal, Summa Flex 10:00 - 11:30 uur
17 oktober 2024 fysiek 10:00 - 17:00 uur
11 december 2024 digitaal 15:00 - 17:00 uur
13 maart 2025 fysiek, tijdens de MBO Digitaal preconferentie
28 mei 2025 fysiek 10:00 - 17:00 uur
8 oktober 2025 fysiek 10:00 - 17:00 uur
Leergang onderwijslogistiek

Heb je interesse in een leergang onderwijslogistiek, neem contact op met Tijmen Leurs, of klik hier.

Contactpersoon

Tijmen Leurs


Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl