Elke instelling, school, team, docent of student heeft te maken met leermiddelen en schoolkosten. Het is een onderwerp waar veel vragen, onduidelijkheden en soms ook klachten over zijn. Een kleine groep collega’s heeft zich hier in 2016 over gebogen met als resultaat de oprichting van de Netwerkgroep Leermiddelen & Schoolkosten waar het onderwerp leermiddelenbeleid en schoolkosten nu eens écht centraal staat.

Weten wat de tijdelijke regeling gratis leermiddelen
voor mbo-studenten onder de 18 inhoudt?

>> Check de meest gestelde vragen op onze FAQ-pagina

Sinds de oprichting van het Netwerk Leermiddelen en Schoolkosten in 2018 is er veel gebeurd op dit terrein. Schoolkosten en leermiddelen zijn inmiddels een belangrijk thema geworden op de politieke- en bestuurlijke agenda en er vinden volop ontwikkelingen plaats bij uitgeverijen, distributeurs en andere leveranciers. Dit zal voorlopig niet afgelopen zijn doordat ‘leven lang ontwikkelen’ eisen stelt aan de digitalisering en personalisering van leermiddelen en doordat studenten aanhoudend vragen om aandacht voor de kosten en de noodzaak van leermiddelen. De toekenning van gelden vanuit het Groeifonds tonen aan dat OCW het belang onderkent.

Bij het MBO Netwerk Leermiddelen en schoolkosten zijn ongeveer 30 medewerkers van mbo-instellingen aangesloten. Zij zetten zich in voor het verbeteren van de situatie rond leermiddelen, zowel binnen hun eigen organisatie als binnen de mbo-sector. Speerpunten van het netwerk zijn op dit moment: betaalbare, flexibel inzetbare en bij voorkeur ‘open’ leermiddelen, keuzevrijheid en medezeggenschap voor studenten en een vooruitstrevend leermiddelenbeleid op de scholen. De medewerkers informeren en inspireren elkaar en sparren samen over vraagstukken.

De leden in het netwerk fungeren vanwege hun expertise geregeld als klankbord voor organisaties en instellingen die zich bezighouden met:

  • Landelijke beleidsontwikkeling op het gebied van leermiddelen en schoolkosten;
  • Functionele wensen en eisen van Edu-V;
  • Landelijke innovatietrajecten;

Zo zijn vertegenwoordigers van OCW en JOB , alsmede de aanvoerders van het programma Doorpakken op digitalisering geregeld te gast bij het Netwerk.

Bijeenkomsten

Drie keer per jaar vindt een bijeenkomst van het netwerk plaats, ofwel op een van de scholen, ofwel bij de MBO raad in Woerden. De agendacommissie van het netwerk stelt een programma samen met actuele thema’s en ontwikkelingen. Een deel van de bijeenkomsten is hybride te volgen.

  • 8 november 2022 (Aventus)
  • 14 maart 2023 (Curio)
  • 23 mei 2023 (MBO Utrecht)
  • 12 maart 2024 (Culemborg)

De bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor de leden van het netwerk.

Interessante informatie

 

Landelijke documenten en informatie

Servicedocument schoolkosten

JOB: Schoolkosten

JOB: Terugkoopregeling

Doorpakken op digitalisering

Publieke waardenhiërarchie leermiddelenketen

Praatplaat Open leermiddelen

Programma van Eisen leermiddelen MBO

Onderzoeksrapport Open leermiddelen

Vijf stappen voor een efficiënt leermiddelenbeleid

 

 

 

 

Contactpersoon

Niek Lamme (voorzitter)

Marc Dietzenbacher (MBO Digitaal)

Aanmelden voor het netwerk en deelname aan de MS Teams-site kan via het sturen van een mail aan Marc Dietzenbacher.


Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl