Informatiemanagement legt de verbinding tussen het onderwijs en de ict, tussen de onderwijsmanager en de ict-managers, tussen de gebruiker en de ict-beheerder. Het vertaalt de behoefte aan informatie en ict-functionaliteiten naar de juiste informatie- en ict-voorzieningen en zorgt er voor dat de informatievraag van de organisatie en de ict-dienstverlening goed op elkaar aansluiten.

Zo gedefinieerd is informatiemanagement een complexe materie die het met veel zaken in de organisatie te maken heeft. Hoe groter het belang van ICT voor een organisatie, hoe meer impact het heeft op de strategie, processen en producten & diensten. Vandaar de behoefte om met elkaar kennis en ervaringen uit te wisselen en ook zelf weer gevoed te worden met nieuwe ideeën , ontwikkelingen en initiatieven. Het netwerk IM is daar bij uitstek geschikt voor en wordt als zodanig dan ook door veel informatiemanagers en -medewerkers bezocht. 

Binnen het IM netwerk worden thema's besproken als governance, privacy, security en informatievoorzieningen. Maar ook thema's als architectuur, flexibilisering van het onderwijs en de jaarlijkse ICT monitor en  IBP/E ICT benchmark passeren de revue. Dit doen we samen met de mbo-scholen en hiervoor komen we vier keer per jaar bij elkaar. Onderwerpen die zijn aangedragen door deelnemers van de IM bijeenkomsten en de programmagroep geven input aan de agenda van de bijeenkomsten waarbij zeer frequent ook experts uitgenodigd worden om input aan het netwerk te geven. De programmagroep die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit scholen, MBO Digitaal en Kennisnet bereiden ook de bijeenkomsten voor.  

De bijeenkomsten zijn meestal op een donderdag in de maanden februari, april, september en november. Het netwerk heeft ook een besloten Teams-omgeving binnen het MBO Digitaal domein. Deze omgeving is vooral bedoeld voor het delen van vertrouwelijke documenten en voor het uitwisselen van vragen en ideeën.

Mee(r)lezen?

Er is meer informatie in de besloten Teams-omgeving. Lid worden van het netwerk informatiemanagement en daarmee toegang krijgen tot informatie en presentaties van de IM netwerkbijeenkomsten, de vraagbaak aan collega's, inhoudelijke informatie en te delen documentatie rondom het onderwerp informatiemanagement is uiteraard mogelijk. Stuur hiervoor je verzoek tot lidmaatschap van het netwerk informatiemanagement naar info@mbodigitaal.nl.

Bijeenkomsten 2023

Voor 2023 zijn de netwerkbijeenkomsten al bekend. Noteer onderstaande data alvast in je agenda!

16 februari 10:00 - 15:00 Fysiek
20 april 13:00 - 15:30 Virtueel
25 mei 10:00 - 15:00 Fysiek (Domstad) Programma
21 september 09:30 - 16:45 Fysiek (Ulft) Programma
23 november 10:00 - 15:00 Fysiek (Domstad) Programma volgt z.s.m.

 

 

 

Contactpersoon

Joël de Bruijn

 

 


Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl