Gebruikersgroep OnTrac

De gebruikersgroep Ontrac is op initiatief van Aventus opgericht om visie en invloed op de ontwikkelagenda te borgen vanuit onderwijs naar leveranciers. Daarnaast helpen de scholen binnen de gebruikersgroep elkaar bij de inrichting en het gebruik van systemen voor het digitaal afnemen van examens en toetsen. Momenteel zijn er zo'n 20 mbo-scholen aangesloten.

Examens en toetsen worden steeds vaker digitaal afgenomen. Dit gebeurt doorgaans via verschillende systemen, zoals Facet, TOA of Remindo. Met Ontrac kun je examens vanuit één systeem plannen en de benodigde studentgegevens en hulpmiddelen automatisch klaarzetten in het examenplatform. Ook biedt Ontrac een centraal overzicht voor studenten waar alle examens voor die student klaar staan, een soort examen-startpagina dus.
Het digitale examineringslandschap ontwikkelt zich snel. Zo werken leveranciers onderling samen aan beveiliging via SchoolYear en elektronisch uitwisselen van resultaten naar het SIS met behulp van de Open Onderwijs API (OOAPI). 

Bijeenkomsten

De eerst volgende bijeenkomst is fysiek bij Xebic in Ede en kan worden desgewenst worden gecombineerd met de Xebic klantenmiddag. Om 12:30 uur wordt voor een lunch gezorgd. In het teams kanaal van de gebruikersgroep kun je meer informatie hierover verkrijgen.

  • 4 juni 2024 9.45 – 12.30 in Ede

Organisatie

De gebruikersgroep Ontrac heeft voor haar leden in de Teams-omgeving van de MBO Raad een Team, waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten en maar we de contactpersonen van de deelnemende instellingen elkaar ook digitaal vinden om kennis en ervaring uit te wisselen. Je kunt je aanmelden via een email naar info@mbodigitaal.nl. Vermeld daarbij graag wel even van welke instelling je bent en wat jouw functie is.

Productinformatie

Ontrac is een product van Xebic.