Gebruikersgroep itslearning

Steeds meer mbo-scholen gebruiken itslearning Learning Management Systeem (LMS). Dit LMS wordt op veel verschillende manieren gebruikt, ingericht en gekoppeld met aanpalende systemen zoals bijvoorbeeld het student informatiesysteem (SIS) en roosterapplicaties. Deze gebruikersgroep heeft als doel kennis en best practices over het gebruik van itslearning met elkaar te delen, zodat scholen het wiel niet opnieuw hoeven uitvinden.

De gebruikersgroep dient daarnaast gezamenlijk ontwikkelverzoeken in bij itslearning om verbeteringen die voor de mbo-sector van belang zijn bij itslearning op de roadmap te krijgen. Kortom; de gebruikersgroep brengt kennis, kunde en ervaring samen om het mbo onderwijs met het itslearning LMS zo goed mogelijk te ondersteunen.

Bijeenkomsten

Ervaring en kennis uitwisselen gebeurt tijdens online bijeenkomsten. Voor het komend schooljaar staan deze data en onderwerpen op de agenda:

Maandag 25 september 2023 I 16.00 – 17.00
• Doel van dit platform: kennisdeling
• Doelgroep beleidskant en inhoudskant
• Gezamenlijk request for changes indienen
• Handleidingen uitwisselen of gezamenlijk uitwerken
• Stagebegeleiders toegang geven tot itslearning (Ingrid Klasberg)
• Communicatie over dit platform, hoe meer gebruikers te attenderen op deze plek
• Wensen voor deze kennisgroep

Dinsdag 23 januari 2024 I 16.00 – 17.00
• MBO 2030, flexibiliseringsopgave, modularisering versus itslearning
• Formatieve structuur in itslearning, ervaringen uitwisselen

Woensdag 15 mei 2024 16.00 – 17.00
• Integratie met lesmethoden/digitale leermiddelen, ervaringen uitwisselen
• Koppelingspartijen en werking met elkaar delen

Heb je een inspirerend voorbeeld dat je graag wilt delen of een onderwerp dat je op de agenda wil zetten? Mail ze naar de agendacommissie van de gebruikersgroep.

Organisatie

De agendacommissie bestaat uit:
Ingrid Klasberg, ROC Midden Nederland
Arjen Vastenberg, Da Vinci College
Marc Christiaanse, Albeda College

De gebruikersgroep heeft een Teams-omgeving bij de MBO Raad. Je kunt je hiervoor aanmelden via info@mbodigitaal.nl. In deze omgeving is ook een Vraagbaak ingericht. Deze werkt volgens het principe voor mbo-scholen en door mbo-scholen. Met andere woorden; met hoe meer leden we zijn, hoe beter het werkt. Geef je dus op en zegt het voort!

Productinformatie

Informatie over het product itslearning staat op: itslearning.com.