Gebruikersgroep Eduarte

De gebruikersgroep Eduarte behartigt de operationele en tactische belangen van de Eduarte gebruikers en helpt daarbij de leverancier Topicus om de applicatie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de instellingen. In de bijeenkomsten van de gebruikersgroep wisselen de gebruikers onderling kennis uit. Ook maken ze hun wensen (op hoofdlijnen) voor het pakket kenbaar aan de leverancier.

Bijeenkomsten

De gebruikersgroep Eduarte doet mee aan het initiatief van de gezamenlijke gebruikersdagen, die gepland staan op:

 • 5 februari 2024 (Teams);
 • 15 april 2024 (Utrecht);
 • 17 juni 2024 (Teams);
 • 14 oktober 2024 (Utrecht);
 • 9 december 2024 (Teams);
 • 10 februari 2025 (Utrecht);
 • 14 april 2025 (Teams);
 • 16 juni 2025 (Utrecht);
 • 6 oktober 2025 (Teams);
 • 8 december 2025 (Utrecht).

De gebruikersmiddagen duren van 13.00 tot 16.00 uur. Vaste punten op de agenda zijn de terugkoppelingen vanuit landelijke overleggen, lopende projecten, geprioriteerde wijzigingen en nieuws vanuit de leverancier.

Organisatie

Voorzitter van de gebruikersgroep Eduarte is Pepijn de Vette van ROC Midden Nederland. De gebruikersgroep wordt gefaciliteerd door MBO Digitaal. Voor meer informatie kun je mailen naar info@mbodigitaal.nl.

De gebruikersgroep Eduarte heeft voor haar leden in de Teams-omgeving van de MBO Raad een Team, waarin meer informatie staat, zoals stukken van de bijeenkomsten en waar de contactpersonen van de deelnemende instellingen elkaar ook digitaal vinden om kennis en ervaring uit te wisselen.

Strategisch overleg Eduarte

Sinds 2024 is er ook weer een Strategisch overleg Eduarte voor alle Eduarte gebruikende scholen. Voorzitter daarvan is Eveline van Oostrom van ROC Midden Nederland. Het vergaderrooster daarvoor is:

 • 29 januari 2024;
 • 27 mei 2024;
 • 4 november 2024.

Deze overleggen van 13.00 tot 15.30 uur vinden plaats in het gebouw van de MBO Raad in Woerden.

Productinformatie

Informatie over het product Eduarte staat op www.eduarte.nl.