Voorziening vroegtijdig aanmelden (VVA)

In de wetgeving rondom vroegtijdig aanmelden en toelatingsrecht worden mbo-instellingen verplicht om aan het voortgezet onderwijs, en in bepaalde gevallen ook aan de woongemeente van de leerling, door te geven wanneer een leerling van de betreffende school zich in het mbo heeft aangemeld. Voor het registeren van aanmeldingen is de school verantwoordelijk. Elke aanmelding dient direct doorgegeven te worden en daarnaast moet het landelijk dekkend zijn. Wanneer een leerling uit Groningen zich aanmeldt bij een mbo-instelling in Rotterdam moet ook die aanmelding worden doorgegeven.
De voorziening vroegtijdig aanmelden (VVA) werkt als een soort postbus voor de instellingen in het mbo. Via die postbus worden de statussen van alle aanmeldingen die bij mbo-instellingen binnenkomen, doorgestuurd naar de juiste school in het voortgezet onderwijs en/of naar de woongemeente van de leerling. Daar hoeft een mbo-instelling niets anders voor te doen dan het verzorgen van een goede registratie. Dat kan natuurlijk ook via een voorziening voor centraal aanmelden, maar dat is geen eis. Er moeten, volgens de wetgeving, vijf statussen worden doorgegeven:
• Aangemeld
• Aan de betrokkene is een onderwijsovereenkomst aangeboden
• De aanmelding leidt niet tot een inschrijving
• De aanmelding is ingetrokken
• De betrokkene is ingeschreven

De wetgeving heeft als doel om te bewaken dat leerlingen uit het voorgezet onderwijs aankomen in het mbo. Daaraan gekoppeld zijn de verplichting om zich voor 1 april aan te melden en het recht op toelating.

Het Koppelpunt MBO van VVA is aanvankelijk door saMBO-ICT opgepakt, maar is inmiddels overgedragen aan de coöperatie Mbo Voorzieningen U.A.. Actuele informatie staat dan ook op de website Mbo Voorzieningen. Voor VAVO verwijzen we naar Kennisnet, want die beheert het Koppelpunt (VA)VO. Wil je nog terug kijken naar de projectinformatie uit de tijd dat het project bij saMBO-ICT liep kijk dan hier.

 

VVA in berichten op de MBO Digitaal site

Presentaties Gebruikersdag 29 november 2021 29 november, 2021 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag die gehouden is op 29 november 2021.
Programma Gebruikersdag 29 november 2021 15 november, 2021 - Op 29 november 2021 is er weer een online gebruikersdag. We starten om 10:00 uur met het gezamenlijke ochtendprogramma. Meer informatie over het programma in dit bericht. Vanaf 13:00 uur gaan de verschillende gebruikersgroepen apart in overleg.
Vooraankondiging gebruikersdag 29 november 2021 8 november, 2021 - Op 29 november 2021 hopen we elkaar weer via Teams te ontmoeten bij de laatste saMBO-ICT gebruikersdag, want de volgende keer heten we MBO Digitaal....
Programma Gebruikersdag 11 oktober 2021 28 september, 2021 - Datum: 11 oktober 2021 09.30 – 12.00 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 15.30 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Microsoft Teams Programma 9.25 Inloop om beeld en geluid...
Presentaties Gebruikersdag 12 april 2021 12 april, 2021 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 12 april 2021. Bij het onderwerp VSV-rapportage werd ook de volgende link gedeeld: wetten.nl...
Programma gebruikersdag 12 april 2021 30 maart, 2021 - Datum: 12 april 2021 10.00 – 12.00 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.00 – 15.30 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Microsoft Teams Programma 9.45 Inloop om beeld en geluid...
Vooraankondiging Gebruikersdag 12 april 2021 23 maart, 2021 - Op de gebruikersdag van 12 april staat het ochtendprogramma in het teken van vele korte updates. Naast de gebruikelijke updates van saMBO-ICT en DUO onder...
Presentaties Gebruikersdag 5 oktober 2020 5 oktober, 2020 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 5 oktober 2020. Filmpje Woonhulp bij Cordaan Filmpje Centraal aanmelden
Programma gebruikersdag 5 oktober 2020 21 september, 2020 - Datum: 5 oktober 2020 9.30 – 12.15 uur gezamenlijk ochtendprogramma 13.15 – 15.00 uur gebruikersgroepbijeenkomsten Locatie: Microsoft Teams Programma 9.15 Inloop om beeld en geluid...
Nieuwsbrief 84 is uit! 10 september, 2020 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​42e saMBO-ICT conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, MBO Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering, Safetyboot, Route21, VVA, CA, Bruggen Bouwen,  Netwerk...