Standaarden

Standaarden zijn essentieel voor de uitwisseling van gegevens. Dat geldt voor de uitwisseling van gegevens met de overheid, maar ook voor uitwisseling in de keten met leermiddelen of de examinering. Op het gebied van standaarden is MBO Digitaal betrokken bij verschillende activiteiten.

Edustandaard

Eudstandaard is het platform waar veel standaarden in het educatieve domein worden vastgelegd en onderhouden. Op de site www.edustandaard.nl zijn standaarden en architecturen te vinden. Voorbeelden zijn het Dutch Exam Profile (DEP) of de ECK standaarden voor distributie en toegang van leermiddelen (ECK D&T).

Edustandaard wordt aangestuurd door de Standaardisatieraad, waarin overheid, onderwijs en private partijen zijn vertegenwoordigd. Inhoudelijk worden standaarden beoordeeld en verder ontwikkeld in de Architectuurraad en verschillende werkgroepen. Vanuit het mbo is er vertegenwoordiging in al deze geledingen. Ook in relevante werkgroepen wordt geparticipeerd door deskundigen van instellingen in het mbo.

Edu-K

Standaarden hebben pas effect wanneer ze daadwerkelijk in de ketens gebruikt worden. In het platform Edu-K worden afspraken gemaakt tussen publieke en private partijen over de implementatie van deze standaarden. Het platform richt zich op toegang tot leermiddelen, maar ook op teruglevering van resultaten en onderwerpen die te maken hebben met informatiebeveiliging, continuïteit en privacy. Het Eu-K platform richt zich op de sectoren po, vo en mbo.

Standaarden gerelateerde berichten:

Generieke ESB 22 juni, 2011 - “Standaardberichten voor de MBO sector” was het onderwerp van de bijeenkomst op woensdag 22 juni. Doel was om na te gaan of de realisatie van...
Financiële systemen en XBRL 18 maart, 2011 - In de week van 14 maart is een enquête gehouden over de gebruikte financiële systemen in het MBO. Doordat 44 instellingen aan de (korte) enquête...