Digitaal examen taal, rekenen en Engels

Al enige jaren nemen de MBO instellingen centraal digitale examens taal en rekenen af. Op termijn wordt daar Engels aan toegevoegd. Met betrekking tot de examinering spelen vragen rond organisatie, techniek, inhoud en informatie-uitwisseling. MBO Digitaal zal de instellingen hierbij zoveel mogelijk ondersteunen. Dat wordt gedaan samen met het College voor Examens, Kennisnet, DUO, Steunpunt Taal en Rekenen en het Cito. De instellingen worden ondersteund met publicaties en bijeenkomsten.

Digitaal examen taal, rekenen en Engels gerelateerde berichten:

Nieuwsbrief 76 is uit! 5 september, 2019 - Nieuwsbrief 76 is uit met daarin weer tal van onderwerpen: Inleiding, ​ 40e conferentie, Gebruikersdag 7 oktober, MBO ambassadeurs, Kennisdeling O365, Netwerk IBP, Netwerk Informatiemanagers,...
Presentaties Gebruikersdag 29 sep 2014 29 september, 2014 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 29 september 2014.
Bericht uitwisseling Facet 11 juni 2014 15 mei, 2014 - Ruim twee jaar zijn we inmiddels onderweg met de bouw en implementatie van Facet, het systeem waarmee de landelijke examens taal en rekenen (COE’s) de komende...
Presentaties Gebruikersdag 25 november 2013 25 november, 2013 - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 25 november 2013. Bij het saMBO-ICT nieuws noemde Jan de volgende onlangs gepubliceerde documenten: Rapport Teruglevering...
Proces examinering 24 november, 2013 - Veel instellingen hebben de procesarchitectuur rondom examinering omarmd. Dat wil zeggen dat ze stappen die beschreven zijn in deze architectuur geïmplementeerd hebben in de eigen...

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl