ROD (voorheen BRON)

In de uitwisseling van gegevens tussen instellingen en de overheid speelt ROD (voorheen BRON) een belangrijke rol. Wijzigingen aan de gegevensoverdracht, aanpassingen van definities of extra op te leveren informatie kan een grote impact hebben op de instellingen. MBO Digitaal kent regulier overleg met DUO over deze uitwisseling. Nieuwe ontwikkelingen op dit terrein zijn van belang voor administraties, systeemleveranciers of informatiemanagers binnen de instellingen.

ROD is bij DUO doorontwikkeld tot de nieuwe registers OD (Onderwijsdeelname) en OR (OnderwijsResultaat). Tegelijkertijd is de wijze van uitwisselen van gegevens met de instellingen omgezet van een bestandsuitwisseling in een berichtenuitwisseling. Sinds januari 2017 is dit nieuwe ROD in productie voor het mbo en sinds januari 2019 ook voor het vavo.

ROD gerelateerde berichten:

Presentaties Gebruikersdag 29 november 2021 (11/29/2021) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag die gehouden is op 29 november 2021.
Programma Gebruikersdag 29 november 2021 (11/15/2021) - Op 29 november 2021 is er weer een online gebruikersdag. We starten om 10:00 uur met het gezamenlijke ochtendprogramma. Meer informatie over het programma in dit bericht. Vanaf 13:00 uur gaan de verschillende gebruikersgroepen apart in overleg.
Vooraankondiging gebruikersdag 29 november 2021 (11/8/2021) - Op 29 november 2021 hopen we elkaar weer via Teams te ontmoeten bij de laatste saMBO-ICT gebruikersdag, want de volgende keer heten we MBO Digitaal....
Presentaties Gebruikersdag 11 oktober 2021 (10/11/2021) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 11 oktober 2021.
Presentaties Gebruikersdag 12 april 2021 (4/12/2021) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 12 april 2021. Bij het onderwerp VSV-rapportage werd ook de volgende link gedeeld: wetten.nl...
Presentaties Gebruikersdag 8 februari 2021 (2/8/2021) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 8 februari 2021. Voor meer informatie over Centraal aanmelden zie ook de website van...
Presentaties Gebruikersdag 30 november 2020 (11/30/2020) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 30 november 2020. Voor meer informatie zie ook programma Doorpakken op Digitalisering.
Presentaties Gebruikersdag 5 oktober 2020 (10/5/2020) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 5 oktober 2020. Filmpje Woonhulp bij Cordaan Filmpje Centraal aanmelden
Presentaties Gebruikersdag 15 juni 2020 (6/15/2020) - In de bijlagen de presentaties van de gezamenlijke saMBO-ICT gebruikersdag op 15 juni 2020.
Nieuwsbrief 81 is uit! (4/16/2020) - Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​42e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Informatiebijeenkomst VAVO, Doorpakken op digitalisering,...