Netwerk ECK

Contactpersonen:

Marc Dietzenbacher (MBO Digitaal)

(vacature, Voorzitter)
Erwin van Pelt (Onderwijsgroep Noord, Agendacommissie)
Merijn van der Schoot (Onderwijsgroep Tilburg, Agendacommissie)

Agenda bijeenkomsten schooljaar 2021-2022
5 oktober 2021: bijeenkomst gebruikersgroep online (tbv Evaluatie start schooljaar en implementatie ECK iD)

8 maart 2022: bijeenkomst gebruikersgroep (locatie n.t.b.)

Relevante informatie:
Presentatie onderzoek implementatie ECK iD
Onderzoeksverslag vind je hier: Rapportage ECK-ID in het mbo v1.0.

Aanmelden
Je kunt je middels een mail aan conferenties-en-bijeenkomsten@sambo-ict.nl aanmelden voor deelname aan het netwerk, je wordt aan de MS Teamsite toegevoegd en via dat kanaal voor de eerstvolgende bijeenkomst uitgenodigd. Alle (toekomstige) (ECK-)scholen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten! 

Aanleiding oprichting Netwerk ECK
Als vervolg op de perikelen met digitale leermiddelen van het najaar van 2017, is vanuit  toen nog saMBO-ICT een aantal acties in gang gezet, zodat dit komende jaren kon worden voorkomen.
Eén van de belangrijkste acties was de vorming van het Netwerk ECK. Deze Kennisdelingsgroep komt tenminste 2 keer per jaar bij elkaar (in voor- en najaar).

Doel van de gebruikersgroep
Doel van het netwerk is dat we in gesprek zijn met elkaar en met uitgevers en distributeurs over de implementatie van ECK, ECK iD de (voorgenomen) wijzigingen, de toekomst van ECK en rol van instellingen daarbij, enz. Naast MBO Digitaal zijn ook Kennisnet en programma Start Schooljaar betrokken.

Doelen korte termijn

  1. Start schooljaar moet probleemloos zijn, geen problemen in de volledige ECK-keten; van opstellen van leermiddelenlijsten, bestellen tot en met het gebruiken van digitaal materiaal door docenten en studenten.
  2. We willen de genomen maatregelen en voorstellen vanuit Edu-K met de scholen delen, het gaat dan om de impact voor scholen m.b.t. processen, techniek, communicatie. Alsmede inzicht in en advies (/instemming?) op de veranderkalender (toevoegen nieuwe functionaliteiten of in gebruik name nieuwe standaarden).
  3. Er is ook behoefte aan kennisdeling tussen mbo-instellingen onderling. Bijvoorbeeld bij transitie van idp-last naar idp-first.
  4. Registratie/inzicht van betrokken partijen, platforms en overleggen: mbo-instellingen, distributeurs, uitgevers, Kennisnet, Edu-K, etc. Inzicht krijgen in welke verantwoordelijkheden waar liggen en over de status van de dienstverlening.
  5. Vraagarticulatie namens de mbo-instellingen richting marktpartijen en Kennisnet moet worden opgepakt.
  6. De gebruikersgroep positioneren als hét platform binnen het mbo om betrokken te zijn bij deze ontwikkelingen vanuit de markt en Edu-K. Inclusief eventuele participatie in ECK-gerelateerde overleggen.

Kortom: Rol gebruikersgroep helder krijgen naar aanleiding van bovenstaande doelen.

Doelen Lange termijn

Op langere termijn is het doel  in gesprek te blijven met de markt en mbo-instellingen onderling en een goed en probleemloos gebruik van de ECK-keten te borgen, afgestemd op en met de mbo-sector. Hierbij kan worden gedacht aan de (door)ontwikkeling van de standaarden zoals de UWLR (Uitwisseling Leerresultaat). Op deze wijze hopen we tot een gezamenlijke aanpak te komen voor standaarden en implementaties bij zowel instellingen als distributeurs en uitgevers.

Doelen schooljaar 2021-2022

Schooljaar 2021-2022 staat in het teken van de implementatie van het ECK iD. Afgelopen jaar is onderzocht waarom de implementatie binnen het mbo minder snel op gang kwam, ondertussen echter kan worden vastgesteld, dat er geen (technische) belemmeringen meer zijn om ECK iD te implementeren. Er is een ondersteuningsteam ingericht om de scholen op weg te helpen. Meer informatie via info@sambo-ict.nl en via de teamsite van netwerk ECK. (Op onze teamsite is netwerk ECK nog te vinden onder de naam 'gebruikersgroep ECK'.)

ECK in berichten op de onze site

Nieuwsbrief 89 is uit! 15 april, 2021 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding,  ​saMBO-ICT conferentie,  saMBO-ICT Gebruikersdag,  Kennisdeling O365,  BI-dag,  Ambassadeurs,  Doorpakken op...
Nieuwsbrief 85 is uit! 29 oktober, 2020 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding,  Verbinden van trots en besef: Next step!, ​saMBO-ICT conferentie,  saMBO-ICT...
Nieuwsbrief 82 is uit! 28 mei, 2020 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​42e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, MBO Ambassadeurs,  Doorpakken op digitalisering,  Route21, Safetyboot, CA, Bruggen Bouwen,  Implementatie ECK...
Nieuwsbrief 81 is uit! 16 april, 2020 - Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​42e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Informatiebijeenkomst VAVO, Doorpakken op digitalisering,...
Presentaties bijeenkomst gebruikersgroep ECK 3 maart 2020 6 maart, 2020 - Op 3 maart 2020 is de gebruikersgroep ECK bij elkaar geweest. Deze onderwerpen stonden op de agenda: Agenda (Bijlage 1); Stand van zaken ECK iD...
Nieuwsbrief 80 is uit! 5 maart, 2020 - Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​ 42e conferentie, Gebruikersdag 6 april 2020, Kennisdeling O365, MBO Congres,...
Nieuwsbrief 79 is uit! 16 januari, 2020 - Er is weer een nieuwe saMBO-ICT-nieuwsbrief verschenen met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen: Inleiding, ​ 41e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Ambassadeurs, Netwerk Informatiemanagers, Strategische agenda​ digitalisering,...
Presentaties bijeenkomst ECK iD beschikbaar 15 januari, 2020 - Op 15 januari 2020 is een groep instellingen nader geïnformeerd over de implementatie van het ECK iD. Vooral de scholen die zelf de connector tussen...
Uitnodiging bijeenkomst implementatie ECK iD op 15 januari a.s. 17 december, 2019 - Op dit moment is een aantal MBO instellingen samen met hun leveranciers bezig om het ECK iD vanuit het SIS via hun IAM omgeving richting...
Nieuwsbrief 78 is uit! 29 november, 2019 - Er is weer een nieuwe nieuwsbrief verschenen. In deze nieuwsbrief weer aandacht voor tal van onderwerpen, zoals:​41e conferentie, Gebruikersdag, Kennisdeling O365, Ambassadeurs, Netwerk informatiemanagers,  MBO Voorzieningen UA, Strategische agenda​ digitalisering, Route21,  RIO, BCLD, Dataondersteund onderwijs,  Implementatie ECK...