MBO-CSC Overleg Surf

Het MBO-CSC Overleg is tactisch van aard. Hierin worden zaken besproken als welke ontwikkelingen in de MBO sector relevant zijn voor SURF. Ook het voorbereiden van adviezen voor overleg en besluitvorming in de bestuurlijke gremia is onderdeel van het MBO-CSC-overleg.

De voorzitters van het MBO-CSC-overleg voeren samen met de voorzitters van de andere 4 sectoren (universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en UMC’s) een overkoepelend overleg en stemmen zaken af die alle sectoren aangaan met de Directieraad van SURF.

Bijeenkomsten

Het MBO-CSC Overleg vindt vier keer per jaar op een vrijdagmiddag plaats van 14.00 tot 17.00 uur. De uitnodiging voor dit overleg wordt door het secretariaat van saMBO-ICT naar de CSC van de MBO-instelling gestuurd.

Organisatie

Hans Doffegnies van het Summa college is voorzitter van het overleg. De gebruikersgroep wordt ondersteund door Remco Rutten vanuit Surf.

Iedere mbo-instelling die lid is van de SURF coöperatie kan ook deelnemen aan het MBO-CSC Overleg. Voor meer informatie kun je mailen naar info@sambo-ict.nl.

Productinformatie

CSC staat voor een Coördinerend SURF Contactpersoon. Deze contactpersoon stroomlijnt en coördineert de informatie en communicatie tussen een instelling en SURF. Lees hier meer over de CSC en het MBO-CSC Overleg.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl