Thijs

In dit boekje wordt vanuit het perspectief van Triple A een scenario voor de loopbaan van Thijs geschetst. Alles wat Thijs meemaakt in dit boekje kan worden ondersteund door de ontwerpen van Triple A. Dit is echter niet het enige denkbare scenario. De functionele ontwerpen van Triple A bieden ook de mogelijkheid voor het ondersteunen van andere keuzes, bijvoorbeeld in de mate van flexibiliteit. Wij hebben in dit boekje aangegeven waar de, voor dit verhaal relevante, keuze-mogelijkheden voor onderwijs-instellingen liggen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl