Prototype roosteren

Een deel van de het werk van Triple A Ontwerp en Onderzoek heeft betrekking op het ontwikkelen van zogenaamde “complexe functionaliteiten”. Dat betreft vooral het proces van het maken van lesroosters voor deelnemers. Hiervoor heeft Triple A contact gezocht met een gespecialiseerd bureau op het gebied van de toegepaste wiskunde onder andere op het gebied van wiskundige modeleringen, algoritmiek, simulaties en de bijbehorende software ontwikkeling. In november 2008 is begonnen met een onderzoek van het roosterprobleem en het ontwikkelen van de benodigde technologie: het prototype.

In dit deel van de encyclopedie vindt u een nadere toelichting op het prototype roosteren zoals dat is ontwikkeld naar aanleiding van de uitwerking van het functioneel ontwerp voor de onderwijslogistiek, roosteren en beheren middelen. Het daarin uitgewerkte roosterproces beschrijft een proces waarin het mogelijk is om een rooster te realiseren op basis van individuele leervragen van deelnemers, met een optimale inzet van middelen. Op basis van het functioneel ontwerp is een prototype ontwikkeld om te toetsen of deze ambitie in de praktijk realistisch is. Dit document beschrijft het prototype roosteren.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl