Overzicht architectuurprincipes

Dit deel van de encyclopedie geeft een totaaloverzicht van de gehele architectuur.

Vanuit onze visie op onderwijs en ICT wordt een samenhangend overzicht gegeven van de principes op het niveau van bedrijfsprocessen (de businessarchitectuur), informatievoorziening (de informatie-architectuur) en techniek (de technische architectuur).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl