Externe verantwoording

In dit deel van de encyclopedie vindt u het functionele ontwerp van de externe verantwoording. De externe verantwoording omvat de externe informatieuitwisseling met een verplichtend of verantwoordend karakter. In de eerste plaats worden mutaties in een continu proces van gegevensuitwisseling uitgewisseld ten behoeve van de bekostiging van de instelling. Daarnaast worden, al dan niet periodiek, bepaalde rapportages verstrekt, bijvoorbeeld vanwege contractuele afspraken of de verstrekking van een keurmerk. Ook kunnen overheids- of onderzoeksinstelling gegevens opvragen ten behoeve van onderzoek of beleidsontwikkeling.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl