Digitale overdracht deelnemergegevens

In dit deel van de encyclopedie vindt u het functionele ontwerp van de digitale overdracht deelnemergegevens. De digitale overdracht van deelnemergegevens betreft de uitwisseling van deelnemergegevens met andere instellingen (de instelling waar een deelnemer van afkomstig is, of waar hij zijn opleiding gaat vervolgen). De uitwisseling kan plaatsvinden via een centraal uitwisselingspunt dat buiten de individuele instellingen om de logistiek van uitwisseling, inclusief autorisaties, toestemming en bezwaar regelt, of direct tussen instellingen onderling.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl