Addendum kernregistratie deelnemergegevens

Dit deel van de encyclopedie is een aanvulling op het functioneel ontwerp kernregistratie deelnemergegevens. Het functioneel ontwerp heeft zich beperkt tot de use cases en is in die vorm de basis geweest voor een Europese aanbesteding voor de verdere uitwerking en realisatie namens 12 instellingen.

De leverancier, Educus, heeft de use cases uit het functioneel ontwerp in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de 12 betrokken instellingen verder uitgewerkt. Op basis daarvan heeft Educus het uiteindelijke systeem ontworpen en gerealiseerd. Dit gedetailleerde functionele ontwerp is gedeeltelijk specifiek voor het gerealiseerde systeem, maar deels ook generiek.

In dit addendum wordt het functioneel ontwerp van de kernregistratie deelnemergegevens nader uitgewerkt tot het niveau van activiteiten en functies zodat het dezelfde mate van detail kent als de andere functionele ontwerpen in de encyclopedie. Het gaat hier om de ontwerpinformatie die niet specifiek is voor het gerealiseerde systeem. Hiermee is dit addendum een aanvulling op het technisch gedeelte van het functioneel ontwerp kernregistratie deelnemergegevens uit de Triple A Encyclopedie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via info@mbodigitaal.nl